Instrument

Du kan välja mellan många olika instrument. Lektionerna sker oftast i mindre grupp. För de flesta instrumenten finns det även möjlighet att spela i orkester.

Piano

Du kan ansöka till pianokursen när du är sju år. I pianoundervisningen får du lära dig att spela efter noter samt ackord- och gehörsspel i olika stilar. Som nybörjare sker undervisningen oftast i grupp. Där spelar ni både solostycken och tillsammans. För att få ut det mesta möjliga av din undervisning krävs att du har tillgång till ett bra övningsinstrument.

Blåsinstrument

Att spela blåsinstrument på Kulturskolan innebär en stor och aktiv gemenskap. Vi har undervisning i flera olika blåsinstrument med olika karaktärer. Du kan välja mellan blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, oboe, fagott, saxofon, trumpet, trombon, valthorn och tuba. Oftast börjar man spela i årskurs tre eller fyra men det går att börja tidigare med trumpet och trombon.

Stråkinstrument

Instrumenten fiol, altfiol, cello och kontrabas bildar stråkfamiljen. Du kan börja spela ett stråkinstrument från sex års ålder. Stråkinstrumenten är bra nybörjarinstrument eftersom de finns i barnstorlekar. Vi har orkestrar på olika nivåer, vilket gör det möjligt för dig att spela i orkester under hela din tid på Kulturskolan.

Suzuki

Vi har också undervisning i suzukifiol och suzukicello, som vänder sig till barn mellan fyra och sex år. I suzukimetoden lär man sig spela precis som man lär sig prata – genom att lyssna och härma. Man har lektion två gånger i veckan, en gång enskilt och en gång i grupp. Föräldramedverkan är viktigt.

Gitarr

Gitarr är ett av Kulturskolans populäraste instrument och du kan börja spela när du är åtta år. Om du väljer att spela gitarr får du lära dig såväl klassiskt fingerspel efter noter som att kompa och spela ackord. Du har också möjlighet att delta i gitarrorkester, kammarmusikensembler samt folkmusikensemble.

Elgitarr

Du kan börja spela elgitarr från tio års ålder. Elgitarren används framför allt inom rock, jazz och populärmusik, men även allt mer inom klassisk musik. Vi övar både solospel, skalor och komp och så småningom kanske du kan spela i en grupp tillsammans med andra.

Elbas

Du kan börja spela elbas på Kulturskolan när du är tio år. Elbasen är viktig i många sammanhang, till exempel i jazz- och rockgrupper. Vi övar solospel, komp, skalor och teknik. Så småningom kan du kanske vara med i någon av våra grupper.

Slagverk

Du får träna kompstilar på trumset, göra rytmiska övingar och träna notläsning. Du får också prova de andra instrumenten i slagverksfamiljen, till exempel marimba eller puka.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2018
Förskola och skola