Musikal

Som musikalelev får du vid varje kurstillfälle undervisning av tre lärare. Du har en lärare i sång, en i dans och en i teater.

Musikal Bas

Du kan börja i Musikal Bas när du är sju år. Vi arbetar under året med en eller flera musikalföreställningar som vi framför inför publik.

Musikal Special

Du kan börja i Musikal Speical när du är 13 år. Musikal Special passar dig som vill fördjupa dig inom musikalområdet. Under året arbetar vi med en musikalföreställning som vi jobbar fram tillsammans. Här måste du ha någon form av erfarenhet av sång, dans och teater. Inför varje nytt läsår hålls en audition för nya elever.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2019
Förskola och skola