Musikteori

Kursen vänder sig till dig som sjunger eller spelar instrument och som vill utveckla ditt musikspråk och gehör, lära dig förstå och läsa noter och få träning i att analysera och skapa musik. Kursen finns i 3 nivåer och man anger vid ansökan vilken nivå man söker tilll.

Musikteori grundkurs

Här får du en genomgång av musikens olika beståndsdelar:  melodi, rytm, skalor, tonart. puls, taktart, intervall och ackord. Du tränar gehöret genom imitationsövningar och att lyssna och notera enkla notuppgifter. Du får också prova på att skriva musik för ditt eget instrument.
Från 13 år

Musikteori, fortsättningskurs

Du tränar gehöret genom att lyssna och notera melodi och rytm. Du lär dig harmonisera melodier och förstå ackordens funktion. Du får prova på att skriva bas- och överstämma. Kursen innehåller också musklyssning med form- och musikanalys. För dig som kommer göra antagningsprov til folkhögskola eller högre musikutbildning är detta en viktig förberedelsekurs.
Från 15 år

Musikteori med pianot som grund

Du lär dig hur ackord byggs upp och hur man spelar dem i olika stilar och sammanhang. Du utvecklar dina ackordkunskaper för att förstå och analysera olika musikstycken. Du lär dig också ackompanjera efter ackordsanalys. Vi kommer att arbeta med gemensamt material, men också med sådana stycken som du själv spelar eller sjunger.
Från 13 år

Onsdagar kl 17-18
Lärare: Per-Magnus Ekström och Helene Olaison
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019
Förskola och skola