Skolval - förskoleklass och årskurs 7

Placeringsbesked kommer att skickas hem via brev till vårdnadshavare under vecka 13, men redan nu kan du logga in med e-legitimation för att se ditt barns placering.

Om båda vårdnadshavarna bor på samma adress skickas placeringsbeskedet i ett brev, i annat fall ett brev till vardera vårdnadshavare. Redan nu kan du logga in med e-legitimation för att se ditt barns placering, Länk och mer information finns under Skolvalet. Där finns även information på andra språk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juli 2017