Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Behöver ditt barn fritidshem hösten 2017?

Om du vill att ditt barn ska vara på fritids efter sommaren, är det bra att komma ihåg ett par saker. Dels att ansökan kan behöva göras i Dexter, och dels att du som vårdnadshavare behöver arbeta eller studera för att ha rätt till fritidshem.

Det är även viktigt att veta att om det är en månads uppsägningstid på den befintliga förskolan eller pedagogiska omsorgen. Om en återplacering sedan sker inom tre månader kommer avgift att tas ut för hela den mellanliggande tiden. Detta beror på att

För barn som idag har allmän förskola (avgiftsfri):

Platsen på förskolan kommer automatiskt att avslutas 2017-05-31. Har ni behov av att ha barn ­placerat på förskolan under sommarmånaderna juni-juli-augusti får ni via Dexter göra en förändring­ av omsorgstiden till en betalande placering utan avgiftsreducering. Finns behov och grund för placering på fritidshem från augusti och framåt, gör ni ansökan via Dexter.

För barn som idag har en betalande plats och vårdnadshavare är föräldraledig/arbetslös:

Platsen på förskolan kommer automatiskt att avslutas 2017-07-31. Finns behov och grund för ­placering på fritidshem från augusti och framåt, gör ni ansökan via Dexter.

För övriga barn placerade på förskola mer än 15 tim/veckan:
Platsen på förskolan kommer automatiskt att övergå till plats på fritidshem från och med 2017-08-01.

För barn placerade på fristående förskola eller barn som inte är placerade:

Finns behov och grund för placering på fritidshem från augusti och framåt, gör ni ansökan via Dexter.

Här hittar ni inloggning till Dexter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

This information is also available in English in the right hand column.

Senast uppdaterad: 18 juli 2017