Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Skolbibliotek i världsklass på Ringsbergskolan

För tredje gången har fackförbundet DIK utsett Ringsbergskolans skolbiblioteks verksamhet till "Skolbibliotek i världsklass". Ringsbergskolan har ett av de 25 skolbibliotek i Sverige som lever upp till de högt ställda kraven.

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit att ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser
  • har överblick över lärarresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan

Hela listan finns på DIK:s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stort grattis till Ringsbergskolan!

Senast uppdaterad: 18 juli 2017