Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Riktlinjer för mobilanvändande i skolan

Utbildningsnämnden har i dagarna tagit beslut om nya riktlinjer som bland annat förtydligar att varje enskild skola ska ta ställning till hur och hur mycket eleverna ska få använda sina mobiltelefoner under skoltid.

Riktlinjerna stärker och tydliggör även förskolornas och skolornas rätt att själva styra över vilken fotografering och filmning som ska tillåtas.

– Det handlar inte om att vi ska införa ett allmänt mobilförbud som alla skolor måste rätta sig efter. Snarare är riktlinjerna till för att förtydliga att skolorna har rätt att reglera detta själva i sina lokala ordningsregler. Men huvudspåret är att skolorna ska vara restriktiva. Riktlinjerna ska fungera som ett stöd för lärare och skolledare så att de på ett bättre sätt kan utföra sitt arbete – att undervisa och vara goda pedagogiska ledare, säger Pernilla Tornéus, utbildningsnämndens ordförande.

Det är i de lokala ordningsreglerna som varje skola ska reglera olika åtgärder för att komma till rätta med störande inslag i undervisningen. Skolans rektor ansvarar för och fattar beslut om ordningsreglerna som ska tas i samverkan med eleverna.

De nya riktlinjerna börjar gälla från höstterminen 2017.

För mer information:
Pernilla Tornéus, ordförande i utbildningsnämnden, 0470-410 92

Senast uppdaterad: 18 juli 2017