Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Har du sökt barnomsorgsplats efter sommaren och undrar när du får besked?

I början av maj sätter vi igång med arbetet kring barnomsorgsplaceringar för de som har sökt barnomsorg med start i augusti.

Eftersom det går att söka barnomsorgsplats till och med den sista april gör det att arbetet med placeringar inte kan komma igång förärn efter det datumet. Under maj och början av juni jobbar vi för fullt med placeringarna. Vi kommer att skicka ut besked om barnomsorgsplacering till dig innan midsommar.

Senast uppdaterad: 18 juli 2017