Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Så här upplever vårdnadshavare, barn och elever de kommunala förskolorna och skolorna i Växjö

Under februari och mars genomfördes en undersökning där elever och vårdnadshavare fick svara på frågor om bland annat sin upplevelse av trygghet, lust att lära, stöd och stimulans. Nu är hela undersökningen sammanställd och det finns en sammanfattning i en rapport som man kan läsa här.

Förskole- och skolundersökningen görs varje år. I år gick den ut till drygt 17 000 barn, elever och vårdnadshavare i de kommunala förskolorna och skolorna i Växjö. Frågorna i undersökningen kommer från de frågor som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer för hela Sverige. Svaren i förskole- och skolundersökningen kommer att ligga till grund för framtida satsningar i förskola och skola.

Av totalt cirka 17 000 personer som undersökningen skickades ut till var det nästan 11 000 som  svarade, omkring 64% svarade på undersökningen vilket var en klar förbättring mot föregående års 48%. Till alla er som har svarat: tack för era svar! De är viktiga för oss i vårt fortsatta arbete med förskola och skola!

Mer information om undersökningen och en sammanställning över svaren finns i rapporten: Förskole- och skolundersökning 2017 Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 18 juli 2017