Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Arbete och välfärds nya expertpanel

Låt oss få presentera arbete och välfärds nya expertpanel. De går alla i klass 5A på Centrumskolan och är fulla av kunskap och idéer om hur vi ska ta oss an de svåra samhällsfrågorna i allmänhet och Arabyområdet i synnerhet.

Titeln expertpanel fick de efter att förvaltningschefen Per Sandberg överraskade klassen med att dyka upp under deras lektion. Per, som var där i syfte att heja fram klassen i deras uttagning i Retorikmatchen blev imponerad av klassens tankar och idéer om hur man skulle arbeta med integrationsfrågor och erbjöd dem att bli förvaltningens expertpanel för detta område. I praktiken innebär det att klassen bjuds in till kommunhuset och får vara med under möten där dessa frågor diskuteras och bidra med förbättringar och utveckling i det arbetet.

Per var också väldigt intresserad av att höra eleverna framföra deras tal, som de tävlar i Retorikmatchen med, och fick en liveshow direkt på plats.

Centrumskolan tävlar i Retorikmatchen

Den 28:e april fick klass 5A på Centrumskolan en videohälsning från Nassim al Fakir, programledare för Retorikmatchen, som meddelade att klassen hade gått vidare i tävlingens första del och var därmed kvalificerade att tävla vidare i tv-huset i Stockholm. Retorikmatchen är en tävling där femteklassare tävlar i retorik med uppdrag att berätta om något i närområdet som eleverna vill förändra. Centrumskolans elever tävlade med budskapet (och argumenten) att deras skola har elever från hela världen och därför vill skapa platser där man kan lära sig att prata vardagssvenska. I uppdraget ingick också att talet skulle rikta sig till en mottagare. Klassen valde Per Sandberg för att han är ansvarig över förvaltningen som arbetar med just dessa frågor.

I torsdags, den 18 maj, tävlade klassen i Stockholm (slutaudition) men hur det gick i den tävlingen får vi vänta och se på SVT i oktober. Vi håller alla tummar för att klass 5A har gått vidare till den stora finalen!

Senast uppdaterad: 18 juli 2017