Förbättrad skolskjuts från höstterminen 2018

Från och med augusti 2018 börjar nya förbättrade regler gälla för skolskjuts till elever i förskoleklass och grundskola.

Utbildningsnämnden beslutade den 13 december att både minska avståndsgränserna och väntetiden. Enligt det nya ramverket har alla elever i förskoleklass till årskurs 3 med längre än 2 km rätt till skolskjuts, jämfört med tidigare angivna 3 km. Motsvarande sänkning för elever i årskurs 4-6 görs från 4 km till 3 km och från 6 km till 5 km för elever i årskurs 7-9.

Utbildningsnämnden sänker även gränsen för väntetid som i normalfallet inte ska övergå 60 min.

Läs mer om de nuvarande reglerna för skolskjuts

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2018