Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Företagsamhet - vägen till drömjobbet

Växjö kommun bjuder in alla gymnasieelever inspirationsdag på Konserthuset den 7:e februari. Under dagen kommer eleverna få möjlighet att lyssna till olika föreläsare under temat temat jobb och företagssamhet.

Under förra året anordnade Växjö kommun och Arbetsförmedlingen en jobbmässa i Fortnox Arena. Inför 2018 växlar man upp och kör en hel jobbvecka med temat kompetensförsörjning inom ramarna för Växjölöftet. Växjölöftets jobbvecka går av stapeln v 6 mellan 5-9 februari 2018. Under veckan har alla gymnasieelever från årskurs 1 till årskurs 3 i hela Växjö kommun bjudits in till en inspirationsföreläsning på konserthuset.

Under temat jobb & entreprenörskap kommer det att under dagen finnas olika inspirationsföreläsningar bl.a av Aron Andersson, professionell äventyrare, Mohammed Bashir Abdi från Arbetsförmedlingen och Daniel De Souza, VD på Visma Spcs. Föreläsningarna kommer att vara årskursvis och pågå i ca 45 minuter och därefter finns det möjlighet att få hjälp av handläggare från Växjö kommun och Arbetsförmedlingen att vässa sitt CV, ta foto och demonstration av arbetsförmedlingens digitala tjänster.

Detta är ett fantastiskt tillfälle att, för dig som är gymnaiseelev, inspireras till entreprenörskap och företagsamhet, något som kommer att ge nytta under hela livet och framförallt när ni ska ut i arbetslivet.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022