Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Dags för årets förskole- och skolundersökning

Mellan den 5 mars och den 23 mars pågår Växjö kommuns stora förskole- och skolundersökning. Undersökningen görs varje år för att ta reda på hur barn och elever i kommunala förskolor och skolor upplever trygghet, lust att lära, stöd och stimulans.

Förskolebarn och elever i förskoleklass ska svara på enkätfrågorna tillsammans med sina vårdnadshavare. Från årskurs 1 till gymnasiet svarar eleverna själva på frågorna under skoltid. Alla svar är anonyma.

Enkäten är digital och fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. Frågorna finns på flera olika språk och tar runt tio minuter att besvara och svaren hjälper utbildningsförvaltningen att få en bra nulägesbild av alla verksamheter, vad som fungerar bra och vad som måste bli bättre.

Enkäten finns i olika versioner, beroende på vilken verksamhetsform som eleverna går i.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022