Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Så här upplever vårdnadshavare, barn och elever de kommunala förskolorna och skolorna i Växjö

Under mars genomfördes en undersökning där elever och vårdnadshavare fick svara på frågor om bland annat sin upplevelse av trygghet, lust att lära, stöd och stimulans. Nu är hela undersökningen sammanställd och det finns en sammanfattning i en rapport som man kan läsa här.

Förskole- och skolundersökningen görs varje år. I år gick den ut till drygt 20 000 barn, elever och vårdnadshavare i de kommunala förskolorna och skolorna i Växjö. Frågorna i undersökningen kommer delvis från de frågor som Skolinspektionen sammanställer för hela Sverige. Svaren i förskole- och skolundersökningen kommer att ligga till grund för framtida satsningar i förskola och skola.

Av totalt cirka 20 000 personer som undersökningen skickades ut till var det mer än 13 000 som svarade, omkring 64%. Till alla er som har svarat: tack för era svar! De är viktiga för oss i vårt fortsatta arbete med förskola och skola!

Senast uppdaterad: 28 februari 2022