Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Tävling ska minska matsvinnet på gymnasiskolorna

För att göra gymnasieeleverna mer medvetna om hur mycket mat de slänger och hur det påverkar miljön kommer måltidsorganisationen att genomföra en tävling där den skola som minskar sitt matsvinn mest vinner en stand-up.

Under tre veckor har kökspersonalen på respektive gymnasieskola mätt hur mycket mat eleverna slänger utan att de har vetat om det. Totalt slängde eleverna på Kungsmadskolan, Katedralskolan och Teknikum 530 kilo mat per vecka. Måltidsorganisationen kommer därför att genomföra en tävling där den skola som minskar sitt matsvinn mest vinner en stand-up med komikern Marcus Berggren.

Måndag den 8 oktober startar tävlingen i att minska sitt matsvinn. Samma meny kommer att serveras på samtliga gymnasieskolor under tävlingsveckan. Efter dagens lunch kommer matresterna att vägas. Den slängda matens vikt delas med antal elever som ätit för att vi ska få fram ett genomsnitt på hur mycket varje elev slänger.

Den gymnasieskola som minskat sitt matsvinn mest jämfört med den tidigare mätningen, vinner. Priset är att Marcus Berggren, känd från bland annat Morgonpasset i P3, kommer att köra en stand-up i matsalen (eller i Gallerian om Kungsmadskolan vinner) den 24 oktober.

Bakgrund

Projektet finansieras av projektgruppen TRiFOCAL i London som är ett EU-projekt. Övriga deltagande städer är: Barcelona, Bryssel, Burgas, Milano, Oslo och Sofia. Syftet med EU-projektet är att minska EU:s matavfall.

Senast uppdaterad: 28 februari 2022