Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Teknikum vinnare i matsvinnstävlingen

Den gymnasieskola som lyckades minska sitt matsvinn mest under en vecka är Teknikum. Vinsten är att komikern Marcus Berggren kommer till skolan och kör en stand-up i matsalen.

Under tre veckor i september mätte kökspersonalen på respektive gymnasieskola hur mycket mat eleverna slängde, utan att eleverna visste om det. Totalt slängdes 530 kilo mat per vecka.
Måndag den 8 oktober startade sedan matsvinnstävlingen, då eleverna skulle se till att minska sitt matsvinn så mycket som möjligt jämfört med den första mätningen. Samma meny serverades på samtliga gymnasieskolor under tävlingsveckan. Efter lunchen vägdes matresterna. Den slängda matens vikt delades sedan med antal elever som ätit för att få fram ett genomsnitt på hur mycket varje elev slängt.

Matsvinnet minskade med 11 procent

Under tävlingsveckan minskade Teknikum sitt matsvinn med 22 procent jämfört med den hemliga mätningen. Katedralskolan hamnade på andra plats, de minskade sitt matsvinn med 10 procent. Kungsmadskolan minskade sitt matsvinn med 8 procent. Under tävlingsveckan slängdes det 484 kilo. Den första mätperioden slängdes det totalt 530 kilo. Totalt minskade svinnet med 46 kilo och 11 procent.

Onsdag 24 oktober kommer komikern Marcus Berggren att köra en stand-up i matsalen på Teknikum.

Bakgrund:

Projektet finansieras av projektgruppen TRiFOCAL i London som är ett EU-projekt. Övriga deltagande städer är: Barcelona, Bryssel, Burgas, Milano, Oslo och Sofia. Syftet med EU-projektet är att minska EU:s matavfall.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2018