Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Höjd barnomsorgsavgift från 1 januari 2019

Från och med den 1 januari 2019 höjer Skolverket inkomsttaket i maxtaxan till 47 490 kronor. Det betyder att avgiftsnivåerna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Växjö kommun förändras.

Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med den 1 januari 2019. Det innebär bland annat att den högsta avgiftsnivån höjs från 1382 kronor till 1425 kronor, en ökning med 43 kronor per månad. Mer information om hur de andra avgiftsnivåerna påverkas finns här:

Förskola/pedagogisk omsorg mer än 15 timmar/veckan

 • Barn 1: 3 % av inkomsten, högst 1425 kr/mån (tidigare 1382 kr)
 • Barn 2: 2 % av inkomsten, högst 950 kr/mån (tidigare 922 kr)
 • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 475 kr/mån (tidigare 461 kr)
 • Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler.

Förskola/pedagogisk omsorg mindre än 15 timmar/veckan:

 • Barn 1: 2,5 % av inkomsten, högst 1187 kr/mån (tidigare 1152 kr)
 • Barn 2: 1,5 % av inkomsten, högst 712 kr/mån (tidigare 691 kr)
 • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 475 kr/mån (tidigare 461 kr)
 • Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler.

Även avgifterna för fritidshem påverkas:

Fritidshem

 • Barn 1: 2 % av inkomsten, högst 950 kr/mån (tidigare 922 kr)
 • Barn 2: 1 % av inkomsten, högst 475 kr/mån (tidigare 461 kr)
 • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 475 kr/mån (tidigare 461 kr)
 • Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler.
Senast uppdaterad: 28 februari 2022