Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Dags för årets förskole- och skolundersökning

Mellan den 4 mars och den 22 mars pågår Växjö kommuns stora förskole- och skolundersökning. Undersökningen görs varje år för att ta reda på hur barn och elever i kommunala förskolor och skolor upplever trygghet, lust att lära, stöd och stimulans.

Förskolebarn och elever i förskoleklass ska svara på enkätfrågorna tillsammans med sina vårdnadshavare. Från årskurs 1 till gymnasiet svarar eleverna själva på frågorna under skoltid. Alla svar är anonyma.

Enkäten är digital och fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. Frågorna går att få översatta till flera olika språk och tar runt tio minuter att besvara och svaren hjälper utbildningsförvaltningen att få en bra nulägesbild av alla verksamheter – vad som fungerar bra och vad som måste bli bättre.

Enkäten finns i olika versioner, beroende på vilken verksamhetsform som barnen/eleverna går i. Du hittar de olika enkäterna på webbadressen www.vaxjo.se/undersokning2019 Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 4 mars 2019