Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Stipendium för att lyfta våra medarbetare

För att lyfta våra fantastiska medarbetare införde vi i våras ett stipendium som lärare och pedagoger i kommunen kan bli nominerade till. Den 13 juni delar vi för första gången ut dessa 6 stipendier på utbildningsnämndens sammanträde.

Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan barn och elevers utveckling och personalens kompetens, förmåga, och engagemang. Utan bra lärare blir det inga innovationer, upptäckter eller genombrott. För att lyfta våra lärares engagemang föreslog därför utbildningsnämndens ordförande att införa ett stipendium.

- Varje stipendium är på 10 000 kronor och vi delar ut sex stycken, ett stipendium för varje område. Detta gör vi för att uppmärksamma våra lärares insatser och allt det goda arbete de gör, säger Pernilla Tornéus, ordförande utbildningsnämnden.

Stipendierna kommer att delas ut på utbildningsnämndens sammanträde den 13 juni klockan 14:00. Årets stipendiater har bland annat nominerats för förmågan att våga utmana barnen samt väcka intresse för nya digitala arbetssätt.

Årets stipendiater

Agneta Iburg – Saga förskola
Veronica Sjöö- Östregårdskolans fritidshem
Brita Klefsgård - Åby förskola
Johan Karlström –Teknikum
Lena Åhman- Grimmans förskola
Charlotte Isaksson- Förskolan Fantasia

Fakta

Ett stipendium kan årligen tilldelas inom varje område (centrumområdet, gymnasiet, norra området, södra området, västra området, östra området). Utdelning sker vid nämndens sista sammanträde för läsåret. Varje stipendiat erhåller 10 000 kronor.

Nominering av stipendiater sker till områdeschef i stipendiatens område, och områdeschef ansvarar för att utifrån nomineringarna välja ut vem stipendiet ska tillfalla.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022