Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun svarar på utmaning om elevmåltiderna

Företaget Sodexo har lämnat in en utmaning som innebär att de vill överta elevmåltiderna i Växjö kommun. Företaget har nu fått ett förhandsbesked om att Växjö kommun inte går vidare med deras utmaning. 10 september tas beslut i kommunstyrelsen.

- Vi har idag en gemensam måltidsorganisation. Organisationen är relativt ny och vi vill ge medarbetarna förutsättningar att fortsätta det påbörjade arbetet, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sodexos utmaning har enbart gällt en del av måltidsorganisationens verksamhet, elevmåltiderna. Företagets utgångspunkt har varit att ansvaret för dessa ligger hos rektorerna på skolorna, vilket inte är fallet. Även detta är en viktig anledning till kommunens bedömning.

- I Växjö kommun är skolelevernas måltider integrerade i systemet tillsammans med förskolor och omsorg. Det bedöms inte som lämpligt att bryta ut dessa separat, säger Eva Johansson (C), 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i kommunens organisations- och personalutskott (KSOP).

Måltidsorganisationen i Växjö kommun bildades 2015 och har 290 medarbetarna. Varje dag lagas cirka 24 000 portioner till barn, elever och äldre. Sedan bildandet har omfattande effektiviseringar gjorts med gemensam styrning och ett mål om likvärdiga måltider för alla som tar del av offentliga måltider.

Om Växjö kommuns utmanarrätt

Utmanarrätten innebär att intresserade kan lämna in en intresseanmälan till kommunen för att få överta driften av en kommunal verksamhet. Den politiska nämnd som är ansvarig för den verksamhet som någon valt att utmana, ska så snart som möjligt pröva förslaget till utmaningen och bestämma om den ska leda till konkurrensutsättning.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022