Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Förändrat skolval för ökad valfrihet

Från och med nästa år förändras skolvalet för de barn och elever som ska börja förskoleklass och årskurs sju höstterminen 2020. Förändringen innebär att upptagningsområdena försvinner och vårdnadshavare bör göra ett skolval till sitt barn.

Idag, den 13 november, beslutade utbildningsnämnden om nya regler för skolplacering efter att utbildningsförvaltningen, på uppdrag av utbildningsnämnden, tagit fram ett förslag. Uppdraget var att analysera och ta ställning till hur bestämmelserna om placering vid kommunala skolor bör ändras för att i större utsträckning främja en allsidig social sammansättning av elever.

- Alla ska ha samma möjlighet att söka den skola de önskar och jag ser förändringen i skolvalet som ett steg i riktningen att öppna upp vårt samhälle. Förändringen innebär bland annat att alla elever som ska börja årskurs sju har samma möjlighet att få en plats på Fagrabäckskolans natur och teknikinriktning och Växjö International Baccalaureate grundskola (IB), säger Torgny Klasson (L), utbildningsnämndens vice ordförande.

- Med denna förändring blir skolvalet mer rättssäkert och vårdnadshavarna får möjlighet att påverka barnets skolplacering, säger Anders Elingfors, förvaltningschef utbildningsförvaltningen.

Förändringen i skolvalet berör de barn och elever som höstterminen 2020 börjar förskoleklass och årskurs sju. Mer information om skolvalet

Senast uppdaterad: 11 februari 2022