Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Första spadtagen för återuppbyggnad efter

branden på Sandsbro skola

1 071 dagar har gått sedan delar av Sandsbro skola brann ner. Idag, den 4 december, togs första spadtagen för återuppbyggnaden och i början av 2021 beräknas den nya byggnaden vara klar för inflyttning.

Den 1 januari 2017 brann delar av Sandsbro skola ner. Musiksal, vaktmästeri, bibliotek, administration och idrottshall var några av lokalerna som förstördes helt i branden.

Idag togs första spadtagen för återuppbyggnaden, vilket gjordes av de barn som år 2021 blir de första eleverna att få utbildas i de nya lokalerna.

- Det har varit en tuff period för många av oss, men jag väljer att blicka tillbaka på de positiva bitarna; samarbetet, engagemanget, och allas positiva attityd, säger Charlotte Airosto, rektor Sandsbro skola.

Pernilla Tornéus (M), ordförande utbildningsnämnden, instämmer.

- Det har varit ett fantastiskt arbete mellan alla parter och det känns bra att vi äntligen är här. Nu är det dags att börja bygga.

Hållbart i trä

Fastighetsbolaget Vidingehem jobbar aktivt med hållbara lösningar vilket de även gör i arbetet med Sandsbro skola.

− Skolan kommer att byggas som en sammanhängande enhet i två plan. Vi bygger i trä helt enligt Växjö kommuns träbyggnadsstrategi. Byggnaden kommer att ha en låg energianvändning, och för att minska energibehovet ytterligare kommer vi även installera solceller på byggnaden, säger Henrik Vernersson, fastighetschef Vidingehem.

Efter Charlotte Airostos tal fick de 62 eleverna äran att ta de första spadtagen för återbyggnaden. Vilket gjordes till tonerna av låten Goliath.

Fakta

De nya lokalerna som byggs kommer att inrymma:

  • 3 klassrum och 1 fritidsbas
  • Administration
  • Bibliotek
  • Arbetsplatser för personal/lärare
  • Konferensrum/samtalsrum
  • Grupprum
  • Musik- och spelrum
  • Vaktmästeri
Senast uppdaterad: 23 februari 2022