Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Saits - nytt it-system för förskola och

fritidshem

Den 16 december 2019 bytte vi ut it-systemet Dexter mot Saits. I Saits kan du som är vårdnadshavare till barn i förskola eller fritidshem ansökan om plats i förskola, plats på fritidshem, lämna in schema, få erbjudande om plats, registrera inkomst och säga upp plats.

E-legitimation och BankID

För att ansöka om plats i förskola eller fritidshem krävs det inte e-legitimation, men för de andra tjänsterna i Saits behöver du ha e-legitimation och BankID.

Förskoleplats - ansök, ändra eller säg upp plats

Lämna in nytt schema för barnomsorg senast den 14 januari

Gamla scheman för barnomsorg har tyvärr inte kunnat flyttas med från det gamla Dexter till det nya Saits. Därför ber vi dig som vårdnadshavare till barn i förskola eller fritidshem att lämna in nytt schema senast den 14 januari.

Lämna schema för förskola

Frånvaroanmälan till skola och fritidshem

Frånvaroanmälan till skola och fritidshem gör du på samma sätt som i dag, det vill säga genom Dexter-appen, via e-tjänsten Dexter eller via telefon.

Frånvaroanmälan av elev i grundskola eller gymnasieskola

Frågor om e-legitimation

Du kan hitta information om e-legitimation på både denna webbplats och på e-legitimationsnämndens webbplats. Om du inte har e-legitimation och BankID kan du använda dig av blanketter för bland annat ansökan, platserbjudande, placering och schema. Blanketter hittar du under Självservice e-tjänster och blanketter för förskola och skola.

Information om e-legitimation på denna webbplats

Information om e-legitimation på Myndigheten för digital förvaltning, DIGG Länk till annan webbplats..

Dexter för elever som går i skolan

För dig som har barn i skolan, kommer Dexter att finnas kvar lite längre. Dexter för skola är planerat att bytas ut till Saits under år 2021.

Senast uppdaterad: 14 september 2020