Många nya platser inom yrkeshögskolan i Kronobergs län

Under hösten 2020 startar många yrkesutbildningar i Kronobergs län. Det blir flera nya utbildningar inom områdena, Hälsa och sjukvård, Socialt arbete samt Teknik och tillverkning.

Myndigheten för yrkeshögskolan har presenterat vilka utbildningsansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2020. Av de ansökningar som Kronoberg lämnat in beviljades hela 73 procent. Nya yrkeshögskoleutbildningar är till yrkesrollerna Stödpedagog och Logistic planner.

Av de ansökningar som gjordes i Kronoberg beviljades 73 procent och det blir flera nya utbildningar inom områdena Hälsa och sjukvård samt socialt arbete och Teknik och tillverkning.

- 3 av 4 ansökningar har beviljats, ungefär dubbelt så stor andel som i hela riket. Växjölöftet-reformerna av yrkeshögskolan har fått god effekt; ansökningarna håller hög kvalitet och kompetensförsörjningen förbättras. Det är spännande med nya utbildningar, samtidigt som det är bra för stabiliteten att flera har fått långa beslut, säger Oliver Rosengren M, ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

- Det är mycket glädjande för Kronobergs län att så många av de utbildningar vi ansökte om också blev beviljade i år. Genom samarbete mellan oss och yrkeshögskoleanordnare tillfredsställs nu stora kompetensbehov, vi kan bidra till ökad kompetensförsörjning i länet säger Karin Wirdheim, verksamhetsansvarig Växjölöftet Yrkeshögskola.

Beviljade utbildningar med start hösttermin 2020:

  • Fastighetsingenjör tekniska system: KYH AB och Växjölöftet yrkeshögskola
  • Redovisningskonsult: KYH AB och Växjölöftet yrkeshögskola
  • Värmepumpstekniker: Kunskapscentrum Markaryd
  • CAD-konstruktör: EC Utbildning AB Växjö
  • Medicinsk sekreterare: Kronobergs läns landsting, YH Region Kronoberg
  • Specialistundersköterska Operation, intensivvård och anestesi: Kronobergs läns landsting, YH Region Kronoberg
  • Lönekonsult med systeminriktning: Montico Kompetensutveckling AB i Växjö och Ljungby
  • Logistic Planner: NBI i Växjö AB
  • Stödpedagog- Kronoberg/Halland: Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB
  • B2B-säljare: Plushögskolan AB - Affärshögskola

Mer information kring yrkeshögskoleutbildningarna finns på webbplatsen för Växjölöftet Yrkeshögskola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2020