Nu kommer första barnomsorgsfakturan med uppdaterad taxa

Skolverket har 2020 höjt summan för den så kallade maxtaxan och även inkomsttaket är höjt. Det är numera de hushåll där inkomsten sammanlagt överstiger 49 280 kronor i månaden före skatt som betalar maxtaxa. Fakturan för januari är försenad och kommer under vecka 5. 

Ett exempel är att om du har ett barn placerat i mer än 15 timmar/vecka höjs avgiften med 53 kronor och blir nu istället 1478 kronor i månaden för ett barn i förskola. Samtliga avgiftsnivåer får förskola och fritidshem kan du läsa via länken längst ner på sidan.

Fakturan för januari månad är försenad och kommer under vecka 5.
Eftersom maxtaxan ändrats kan det innebära en förändrad avgift för dig som vårdnadshavare.

Det är alltid viktigt att du anger rätt inkomstuppgifter till Växjö kommun så att du betalar rätt avgift. Om du betalat för lite kan du senare bli återbetalningsskyldig.

Hur räknas avgiften ut?

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola och på fritidshem. Hur mycket hushållet betalar baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst, men bara upp till inkomsttaket som nu är 49 280 kronor före skatt. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men avgiften kan aldrig bli högre än maxtaxan (1478 kronor för ett barn).

Mer information om avgifter för förskola hittar du härlänk till annan webbplats.

Mer information om avgifter för fritidshem hittar du här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2020