Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjölöftet Sommar utvecklas

Från och med sommaren 2019 ska elever som vill vara garanterade ett sommarjobb hos Växjö kommun vara godkända i vissa ämnen eller delta i sommarskola. Förra året behövdes enbart godkänt i matematik och svenska/svenska som andraspråk, men i år utvecklas Växjölöftet Sommar med krav på godkänt även i engelska. Den som saknar godkänt kan ändå använda sommarjobbsgarantin, men eleven behöver då delta i sommarskola.

Växjö kommun har i flera år haft en sommarjobbsgaranti för gymnasieungdomar i åk 1 och 2 i det vi kallar Växjölöftet Sommar. För att kunna bli aktuell för ett feriejobb ställer vi krav på att skriva CV och personligt brev, samt att aktivt söka jobb hos andra än kommunen.

I kommunfullmäktiges budget 2019 gavs ett uppdrag till nämnden för arbete och välfärd och utbildningsnämnden, att knyta Växjölöftet Sommar till krav på godkända betyg eller deltagande på sommarskola. 2019 genomfördes det för matematik och svenska/svenska som andraspråk, men från 2020 behövs även godkända betyg i engelska.

– Gymnasieexamen är den bästa försäkringen mot arbetslöshet, medan forskning[1] visar att sommarjobbsgarantier har liten eller ingen effekt i sig själva. Vi har därför valt att använda sommarjobbsgarantin som en morot för att fler ska klara sin gymnasieutbildning. Förra året blev hälften av alla som berördes av kravet godkända innan ordinarie termin tog slut, säger Oliver Rosengren, kommunalråd och ordföranden nämnden arbete och välfärd.

Växjö kommun ställer inget krav på godkänt betyg efter genomförd sommarskola, utan bara på deltagande. Sommarskolan tillhandahålls av utbildningsförvaltningen och är öppen även för gymnasieelever som inte söker feriejobb genom Växjölöftet Sommar.

Sammanställning över antalet sökande till Växjölöftets feriejobb och sommarskola , 305 kB.

För mer information

Oliver Rosengren, ordförande nämnden för arbete och välfärd, 0470-416 50

[1] IFAU (2013: 24) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022