Bygglov och rivningslov för om- och tillbyggnation av Ulriksbergskolan och Ulriksbergs förskola

Byggnadsnämnden tog idag beslut om att bevilja det rivningslov och bygglov som behövs för en om- och tillbyggnation av Ulriksbergskolan och nybyggnation av Ulriksbergs förskola.

Skiss över nya Ulriksbergskolan efter ny- och ombyggnationen. Illustration: LBE arkitekt ab. Bild från vofab.se

Ulriksbergs förskola och skola är i behov av större lokaler. Ulriksbergskolan kommer nu att bygga om för årskurs F-6 till tre paralleller samt att bygga ut förskolan med 70–80 platser. Man kommer även att bygga ett nytt tillagningskök, idrottshall samt en separerad utemiljö och trafiksituation för ökad säkerhet för barnen.

Byggnationen planeras starta i maj, och stå klart till höstterminen 2024.

Läs mer om arbetena på www.vofab.se här. Länk till annan webbplats.

Till dig som vårdnadshavare:
Du som har barn på Ulriksbergs förskola eller skola kommer att bjudas in till informationsträff för att få mer praktisk information inför de kommande arbetena.

En separat inbjudan till berörda kommer att skickas ut inom kort.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2020