Utredning om hållbara och ändamålsenliga lokaler för träningsskolan

Under utbildningsnämndens sammanträde idag beslutades att utbildningschef Anders Elingfors får uppdraget att undersöka framtida lösningar för Växjö kommuns träningsskolas lokaler.

Uppdraget omfattar att se efter hur nuvarande och framtida lokaler kan optimeras på lång sikt för att skapa nya, bättre förutsättningar för träningsskolans elever.

- Vi ser ett ökat behov för träningsskolan och därför ger vi detta uppdrag för att försäkra oss om att vi klarar framtidens utmaningar, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Framtida lösnings- och åtgärdsförslag kommer presenteras för nämnden senare under året.

Om träningsskolan
Inom grundsärskolan finns träningsskolan, som är en särskild inriktning för elever som har svårt att ta till sig vissa ämnen. I träningsskolan läser eleverna ämnesområden istället för ämnen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2020