Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Permittering och barnomsorgsplats

Har du som vårdnadshavare blivit permitterad från ditt arbete har du rätt till 15 timmar i förskolan. Du uppmanas dock att ha barnen hemma om du har möjlighet.

För vårdnadshavare med barn i förskola

Om du som vårdnadshavare blir eller har blivit permitterad från ditt arbete har du rätt till 15 timmar, betalande plats, i förskolan. Du uppmanas dock att hålla barnen hemma. Anledningen är att personalsituationen på våra förskolor redan är ansträngd och detta underlättar att våra verksamheter kan fortsätta bedrivas.

Det är en uppmaning och önskan från vår sida att du som berörd håller dina barn hemma om du har möjlighet. Men det är upp till dig själv att avgöra om du vill följa denna uppmaning. Om du följer uppmaningen och håller dina barn hemma så behåller du ändå din plats på förskolan och därför blir det inte någon avgiftsreducering.

Ändra omsorgsbehov

Om du har blivit permitterad ska du ändra ditt barnomsorgsbehov genom att logga in i Saits och ändra behovet Länk till annan webbplats.. Är du osäker på vad som gäller med tider kan du kontakta personal på din förskola.

Om du gör denna ändring är det viktigt att du ändrar tillbaka så fort du återgått i arbete igen. Då ska du även meddela personalen på din förskola så de vet om vilka tider som gäller för ditt barn.

För vårdnadshavare med barn i fritidshem

Om du som vårdnadshavare har blivit permitterad ombeds du också ha dina barn hemma om du har möjlighet. Anledningen är att personalsituationen på våra fritidshem också i många fall redan är ansträngd och detta underlättar att våra verksamheter kan fortsätta bedrivas.

Senast uppdaterad: 25 september 2020