Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Beslut om bygglov för ny- och ombyggnation av Lammhults skola

Byggnadsnämnden beslutade idag, torsdagen den 26 mars, om bygglov till den planerade om- och tillbyggnaden av Lammhults skola. Slutgiltigt beslut för om- och tillbyggnationen tas av kommunfullmäktige den 21 april.

Antalet barn i Lammhult blir fler samtidigt som skolan är i behov av en renovering. Därför påbörjades 2017 arbetet med att se över möjligheterna kring utvecklingen av Lammhults skola. Nu har byggnadsnämnden beslutat om bygglov till ny- och ombyggnation av förskola, skola, sporthall och bibliotek i Lammhult.

- Inflyttningen till Lammhult är stor och antalet elever ökar. För tätorten Lammhult är det angeläget att ha en fungerande förskola och skola, säger Rickard Karlsson, byggnadsnämndens ordförande (L).

Fastighetsbolaget Vidingehem AB kommer att genomföra byggnationen vilket även innefattar att riva den befintliga låg- och mellanstadieskolan, med tillhörande gymnastiksal och matsal.

− Planen är att vi ska ha den första etappen klar vid årsskiftet 2022/2023. Under byggnationen pågår undervisningen som vanligt, fast i andra lokaler på skolområdet, säger Henrik Vernersson, fastighetschef Vidingehem.

Mer information om projektet och planeringen framåt hittar du på Vidingehems webbplats Länk till annan webbplats.

Slutgiltigt beslut om ny- och ombyggnation av Lammhults skola tas av kommunfullmäktige den 21 april.

Senast uppdaterad: 15 februari 2022