Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fel på vissa efterdebiteringsfakturor 

För några dagar sedan skickades efterdebiteringsfakturor ut till alla vårdnadshavare som betalar avgift för förskola och fritidshem. Tyvärr har en del fakturor blivit fel.

Efterdebiteringsfakturorna skickas ut till de vårdnadshavare som under 2018 har betalat för lite i avgift för förskola och fritidshem. Felet upptäcktes i de efterdebiteringsfakturor som har förfallodag 1 juni 2020. De som har fått fel faktura kommer att kontaktas av Växjö kommun och få mer information om vad de ska göra.

Felet beror på att utbildningsförvaltningen nyligen bytte system och att detta är första gången efterkontrollen görs i SAITS.

Senast uppdaterad: 7 april 2020