Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Gymnasieelever kan kallas in för viss undervisning

Utbildningsnämndens ordförande Pernilla Torneus (M) har beslutat att de kommunala gymnasieskolorna får rätten att kalla vissa elever till undervisning på skolan.

I mitten på mars infördes distansundervisning för gymnasieelever i Växjö kommuns kommunala gymnasieskolor, det beslutet gäller fortsatt. Med det här nya beslutet öppnas dock möjligheten upp för respektive gymnasieskolas rektor att utifrån behov kalla in ett mindre antal elever för undervisning på plats i skolan.

De elever som kan beröras är de som:

  • behöver vara närvarande för att kunna genomföra vissa praktiska moment.
  • behöver vara närvarande för att genomgå vissa typer av prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av utbildningen i en skolform.
  • av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av att delta i utbildning i skollokaler.
  • har behov av särskilt stöd i utbildningen som endast kan ges i skollokalerna.

Växjö kommun förhåller sig till regeringens ändring av förordning (2020:115) som styr delvis stängning och i alla beslut avseende genomförande beaktar vi det lokala smittskyddsläget i samråd med skolläkare och Region Kronbergs smittskyddsenhet. Just nu bedöms det som rimligt att öppna upp delar av undervisningen vid behov, men skulle läget ändras kan vi behöva stänga helt igen. 

- Syftet är att möjliggöra för alla att tillgodogöra sig den undervisning de har rätt till samt säkerställa att de som ska ta gymnasieexamen i år kan göra det. Vi vill också att elever på introduktionsprogrammet ska få förutsättningar att bli behöriga till gymnasieskolan, säger Pernilla Torneus (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Distansundervisning kommer fortsätta

Distansundervisningen är tänkt att fortsätta i stor utsträckning och det är bara i särskilda fall och utifrån vissa behov som det kan bli aktuellt med att elever kommer in till gymnasieskolan. Om så blir fallet kommer respektive gymnasierektor göra en bedömning och organisera så att det inte är för många elever och lärare som vistas i en lokal samtidigt.

- Distansundervisningen har funkat väldigt bra generellt. Både elever och lärare har tagit ett stort ansvar och varit kreativa i dessa speciella tider. När det blir aktuellt med viss undervisning i skolornas lokaler kommer det ske i kontrollerade former och i mindre antal för att undvika smittspridning, säger Christian Sandahl, områdeschef gymnasiet.

De elever som kan komma att beröras av det nya beslutet kommer kontaktas av sin skola när det blir aktuellt. I övrigt pågår distansundervisningen för gymnasieelever som vanligt.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022