Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Hjälp ditt barn i skolundervisningen

Se vår nya instruktionsfilm om hur du kan ge stöd och hjälp till ditt barn vid distansundervisning.

Under rådande tider är väldigt viktigt att elever utifrån bästa förmåga tar ansvar för sitt skolarbete. Det är också viktigt att du som vårdnadshavare hjälper ditt barn att skapa en struktur för att hänga med och komma igång med sitt skolarbete på morgonen. Det gäller både om ditt barn har distansundervisning eller om barnet varit hemma en längre tid med milda symtom och behöver hänga med i undervisningen.

Stöd till dig som vårdnadshavare

Våra lärare lägger löpande ut tydliga instruktioner i de olika ämnena på Google classroom och i IST lärande. Här kan även elever ställa frågor till läraren om det är något de inte förstår. Vi har tagit fram en instruktionsfilm där du som vårdnadshavare och ditt barn får instruktioner och stöd i att följa undervisningen hemifrån.

För elever i årskurs 9 är det särskilt viktigt att följa undervisningen även hemifrån efter de snart ska lämna grundskolan.

Senast uppdaterad: 17 april 2020