Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Studentutspring möjligt i Växjö

Studentavslutning för Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum kommer ske vecka 24, tisdag till fredag, som tidigare planerat. Exakt schema för vilka dagar och tidpunkter som gäller för respektive klass kommer meddelas till eleverna under vecka 20.

Eleverna kommer samlas klassvis, utspridda i skolans lokaler och sedan finns det möjlighet till studentutspring. Utspringet är tänkt att ske klassvis enligt schema med begränsad publik.

Att studenterna får ett utspring till begränsad publik är möjligt, förutsatt att det genomförs med god planering och logistik så att anhöriga samlas avskilt med studenten och med bra avstånd till andra familjer. Detta är ett gemensamt ansvar som måste tas av respektive skola tillsammans med övriga besökare på plats. Mer detaljer om vad som gäller för begränsad publik kommer att komma från skolorna.

- Alla detaljer kring respektive studentutspring är inte klara ännu, utan vi kommer följa smittläget i regionen, följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och även ha dialog med Polisen om det behövs för att komma fram till vad som bedöms vara passande. Säkerheten går först, säger Christian Sandahl, gymnasiechef på Växjö kommun.

Enligt Polisen räknas inte ett studentutspring som en offentlig tillställning eller en allmän sammankomst om det sker på skolans mark. Därför omfattas utspringet inte av regeringens beslut om begränsning på 50 personer. Skolorna som arrangör ansvarar för säkerheten och att Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs om bland annat social distansering.

I övrigt tillåts inga andra större samlingar, ceremonier eller parader där klasserna blandas. För de övriga gymnasieklasserna som inte tar studenten sker ingen avslutning i samband med att läsåret slutar.

Vad gäller studentbal finns det inte i dagsläget inte några planer eller möjligheter att genomföra det men ett definitivt besked kommer lämnas inom två veckor.

- Vi vill vara tydliga med att detta är utgångsläget utifrån nuvarande lägesbild. Om smittläget i regionen och kommunen förändras fram till vecka 24 kan riktlinjer och upplägget kring studenten ändras med kort varsel, säger Christian Sandahl.

Senast uppdaterad: 8 maj 2020