Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Information om barnomsorg i sommar

Med anledning av den pågående coronapandemin är det flera invånare som kan få eller ha fått en förändrad arbetssituation. Det har kanske även ändrat ert behov av barnomsorg i sommar.

Ni kanske har fått ett nytt arbete, återgått i tjänst efter permittering eller behöver jobba mer än vanligt då ert arbete räknas som en nyckelfunktion för samhället. Eller så går det inte att lämna barnen hos mor- och farföräldrar som ni brukar. Det finns flera anledningar till att ert behov av barnomsorg kan se annorlunda ut denna sommaren.

Om jag redan har ansökt om sommarverksamhet i sommar

Om ni sen tidigare ansökt om barnomsorg, och behovet inte har ändrats, behöver ni inte göra någonting.

Behöver ni ändra barnomsorgsbehovet så ska ni logga in i verksamhetssystemet Saits Länk till annan webbplats. och ändra behovet där.

Om jag inte har ansökt om barnomsorg i sommar

Om ni inte har barnomsorg i dagsläget men får ett behov i sommar kan ni ansöka om sommarplats under vecka 28-32 via vår nya e-tjänst som är framtagen för detta syftet.

E-tjänst: Behov av barnomsorg sommaren 2020 Länk till annan webbplats.

Om ni anmäler barnomsorg, tänk på att barnen kommer behöva en inskolningsperiod för att känna sig trygga. Inskolning och omfattning bestäms i samråd med personalen på förskolan.

Om ni har ett fortsatt behov av barnomsorg även till hösten 2020, efter vecka 32, måste ni på vanligt sätt logga in i Saits och göra en ny ansökan.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022