Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Vuxnas lärande avvecklas

Nämnden för arbete och välfärd har beslutat att avveckla Vuxnas lärande, den kommunala utbildningsanordnaren inom vuxenutbildningen. Resterande utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen har kvar sin verksamhet likt tidigare.

Onsdagen den 12 augusti beslutade nämnden för arbete och välfärd att Vuxnas lärande, den vuxenutbildning som bedrivs i kommunens egna regi, ska fasas ut och samtidigt införs en kommunal ”på plats-garanti". Beslutet innebär att Vuxnas lärande under hösten kommer att fasa ut sin verksamhet inom svenska för invandrare (sfi), grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning. På plats-garantin innebär att den som kunnat vända sig till Vuxnas lärande för klassrumsbaserad undervisning garanteras undervisning. Om ingen extern utbildningsanordnare ger kursen, kommer kommunen att göra det.

Kommunala Vuxnas lärande har varit en av ungefär 15 utförare. Inom sfi har Vuxnas lärande varit tredje störst och inom vuxenutbildning fjärde störst. Övriga utbildningsanordnares kommer att ha kvar sin verksamhet likt tidigare. Alla kurser och utbildningsformer som funnits tidigare, finns också kvar efter att Vuxnas lärande avvecklats vid årsskiftet.

Nya elever kommer inte att antas till Vuxnas lärande, men elever som studerar där nu kommer att kunna gå färdigt sin kurs som vanligt. Den som vill studera vidare väljer därefter en ny utbildningsanordnare.

Vuxenutbildningar som finns och jämförelse av utbildningsanordnare

Senast uppdaterad: 15 februari 2022