Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Dags för skolstart för gymnasieeleverna – så förhindrar vi smittspridningen

På måndag är det dags för gymnasieeleverna att komma tillbaka till ett nytt läsår. Med anledning av coronaviruset har skolorna vidtagit flera åtgärder för att förhindra smittspridning av Covid-19.

Efter en vår med distansundervisning är det dags att komma tillbaka till klassrumsundervisning i skolan. I Växjö kommun följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och elever som är fullt friska kan och ska gå till skolan och delta i undervisningen. För att begränsa smittspridningen kommer skolorna bland annat vidta flera åtgärder i bland annat inomhusmiljön, med handhygienen och i information till elever.

Det är fortsatt viktigt att elever och personal tar ett gemensamt ansvar och stannar hemma vid sjukdom eller förkylningssymptom samt att alla är noga med att tvätta händerna ofta och håller avstånd. Om du har möjlighet, för att undvika trängsel, ta dig gärna till och från skolan på annat sätt än med kollektivtrafiken.

Läs mer hur Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum arbetar för att minska riskerna för smittspridning på deras respektive webbplats
Teknikum.se
Katedralskolan.se
Kungsmadskolan.se

Mer information om hur Växjö kommun jobbar med corona Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022