Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Efter nytt bombhot mot skola: “Oacceptabelt”

​Under torsdagsmorgonen uppmärksammades ett bombhot riktat mot Braås skola. I samband med detta tillkallades Polisen och elever, barn samt personal från skolan och den närliggande förskolan evakuerades genast från området. Efter Polisens genomsökning kunde de konstatera att lokalerna var säkra och situationen bedömdes som stabil.

Detta är andra bombhotet mot en skola i Växjö kommun, på kort tid. En liknande situation skedde på Katedralskolan i Växjö förra veckan. Utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) fördömer hoten:

- Det är fullkomligt oacceptabelt och vi ser mycket allvarligt på det som skett idag och förra veckan. Trots att situationen kunde hanteras och avdramatiseras relativt snabbt skapar det en ökad otrygghet i samhället, i våra skolor och det rubbar barnens och elevers studiero.

Även förvaltningschef Anders Elingfors är bekymrad över den här typen av hot och förstår den oro det skapar hos elever, föräldrar och personalen. Trots allvaret i situationen tycker han att läget hanterades korrekt och skyndsamt:

- Krisberedskapen och de rutiner vi har fungerade bra på skolorna. De agerade direkt genom att utrymma lokalerna snabbt så att barn och elever kunde tryggas vilket alltid är högsta prioritet. Kontakt togs även med Polisen omgående för att få stöd i att hantera händelsen. Men precis som vid alla allvarliga händelser får vi göra en utvärdering och se om något kunde gjorts annorlunda.

Allvarligt med återkommande hot

Växjö kommuns säkerhetschef Marcus Holmqvist ser allvarligt på att denna typ av hot riktats mot skolor vid flera tillfällen:

- Utöver den uppenbara oron kostar den här typen av situationer oerhört mycket tid och resurser som skulle kunna användas till bättre saker inom exempelvis skola och omsorg, säger han.

Nu fortsätter ett arbete på plats i Braås där barn, föräldrar och personal erbjuds stöd. Skolan arbetar med att informera och stödja både barn och elever samt personalen och ett flertal resurser har anslutit till skolan för att stötta på olika sätt.

Utöver det kommer Växjö kommun finnas som stöd till Polisen i den förundersökning som startat upp:

- Bombhot är ett allvarligt brott och vi kommer fortsättningsvis stötta Polisen så mycket som det går för att utreda detta. Det är viktigt att de som har gjort det här får sina straff, avslutar Marcus Holmqvist.

Senast uppdaterad: 10 september 2020