Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Åtgärder för ökad studiero i Braås

Efter de senaste händelserna på Braås skola med två bombhot på kort tid, har flera insatser satts in för att öka tryggheten och säkra studieron för eleverna.

- De personer som utsatt skolan för detta ska inte få förstöra verksamheten, det som hänt ska inte påverka skolresultatet för de elever som är i skolan för att lära sig och få kunskap, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden i Växjö kommun.

De åtgärder som satts in på Braås skola är

  • Personal tar ett gemensamt grepp om att vara ute i korridorer och på raster. Skolan har också infört att all personal äter med eleverna för att öka vuxennärvaron i matsalen. Extra personalresurser är också insatt.
  • Ökad kommunikation med vårdnadshavare genom regelbundna informationsbrev om hur veckan varit.
  • Skolan har sedan den 11 september fältsekreterare på plats på skolan som kommer att röra sig i korridorer och ute på rasterna. Denna insats kommer att fortsätta framöver.
  • Rutinerna kring kränkningar och hantering av skador/olyckor har förtydligats. Beslut har också tagits om nolltolerans mot allt kränkande språkbruk och skojbråk.
  • Insatsen ”Upp i rök” är planerad för årskurs 7–9 och inte bara årskurs 7 som det brukar vara. ”Upp i rök” är en utbildning som behandlar konsekvenser av skolbränder samt elevers egna beteende och handlande. Målet är att minska samhällets problem med bränder och annan vandalisering i skolor. Årets tema är kopplat till rasism.
  • Centrala elevhälsan finns för att fånga upp elever som behöver stöd. HR-avdelningen på Växjö kommun finns som stöd till personal.

Under vecka 40 bjuds alla vårdnadshavare in till föräldramöten med fokus på ökad trygghet. Polisen kommer medverka på mötena tillsammans med personal från utbildningsförvaltningen och förvaltningen arbete och välfärd.

- Vi har ett samarbete med Polisen som vi önskar fortsätta, för att kunna jobba förebyggande framåt. Bland annat genom att Polisen är med på föräldramöten och berättar om hur de är delaktiga i olika typer av insatser. Jag ser också mycket positivt på om Polisen när de har möjlighet kommer till skolan och rör sig bland eleverna utifrån ett relationsskapande perspektiv, säger Caroline Hedenbergh-Bornliden, områdeschef för norra området inom utbildningsförvaltningen.

De två bombhoten mot Braås skola inträffade den 10 september och den 17 september. Det inkom även ett bombhot mot Katedralskolan i Växjö den 1 september. Vid samtliga tillfällen kunde Polisen efter genomsökning av lokalerna konstatera att det inte fanns någon substans i hoten.

- Vi ser otroligt allvarligt på det som inträffat, det skapar framförallt oro men tar också stora resurser i anspråk. Nu hoppas vi att de som ligger bakom kan få sina straff, säger Pernilla Tornéus.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022