Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Cirka 20 miljoner satsas på skolverksamhet och personal

Mer pengar till utbildning – det kommer utbildningsnämnden klubba igenom på sitt nämndssammanträde nästa vecka där läromedel och personal prioriteras.

Efter ett överskott i budget för 2020 görs nu en rejäl satsning på läromedel och litteratur för alla verksamhetsformer. 800 kr per barn/elev kommer kunna nyttjas till digitala eller analoga läromedel samt annan typ av undervisningsmaterial.

- Vi har en tydlig linje i att få ut så mycket resurser som möjligt till våra skolor och förskolor. Vi prioriterar kunskap, undervisning och våra medarbetare. 20 miljoner kronor ska därför användas till läromedel, litteratur samt annat undervisningsmaterial. Vår fantastiska personal vill vi rusta med fortbildning och regnkläder, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Satsning på personalen

Utöver nya läromedel och litteratur möjliggör utbildningsnämnden att samtliga skolledare och övrig personal som är intresserade kan ta del av den digitala Växjökonferensen i januari med temat ”En likvärdig skola”. Det kommer även göras ett stort inköp av nya regn- och ytterkläder till tillsvidareanställd personal inom förskola och fritidshem.

- Det har varit ett speciellt år för våra barn, elever och personal utifrån coronasituationen där undervisningen har fått anpassats löpande utifrån nya riktlinjer och rekommendationer. Därför känns det skönt att kunna ge tillbaka lite till elever och personal som tagit ett stort ansvar. Dessa satsningar skapar bättre förutsättningar för personalen vilket direkt och indirekt förbättrar barnens och elevernas lärande, vilket är grundtanken med hela vår verksamhet, säger Anders Elingfors, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 12 november 2020