Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

1 december kom uppdaterade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Från och med nu ska även yngre barn och elever i förskola och grundskola stanna hemma om det finns konstaterad covid-19 i familjen eller hemmet.

1 december uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer om att symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19 Länk till annan webbplats.. Det innebär att barn och elever som inte har infektionssymtom men som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma från förskola och grundskola. Detta gäller för alla skolformer.

Hur ska man agera som vårdnadshavare?

Om någon i familjen/hushållet har fått konstaterat covid-19 ska du som vårdnadshavare meddela förskolan eller skolan så snart som möjligt samt hämta hem ditt barn om det sker under skoltid. Under tiden det finns konstaterad smitta i familjen ska du som vårdnadshavare frånvaroanmäla barnet som vanligt.

Förhållningsreglerna gäller inte för de barn och elever som tidigare testats positivt för covid-19 under de senaste sex månaderna, eller har antikroppar mot covid-19 enligt antikroppstest som har utförts de senaste sex månaderna.

Hur länge ska barnen vara hemma?

Om det finns konstaterat fall i familjen ska barn och elever ska vara hemma sju dagar räknat från den dag personen som har covid-19 blev provtagen. De behöver inte vara hemma medan personen väntar på sitt provsvar. Om barnet är helt symtomfri dag åtta får barnet komma till förskola och skolan. Detta upprepas om ny bekräftad covid-19 uppstår i hemmet.

Under tiden barnet är hemma och sju dagar efteråt bör de även undvika fritidsaktiviteter.

Läs mer om hur Växjö kommun arbetar kring corona.

Senast uppdaterad: 2 december 2020