Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Distansundervisning införs på gymnasieskolorna

Från och med måndag 7 december till och med 6 januari 2021 införs återigen distansundervisning på kommunens gymnasieskolor efter beslut av regeringen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Distansundervisningen innebär att Växjö kommuns gymnasieskolor delvis stänger och går över till distansundervisning.

Rektor på respektive skola ska besluta om det finns praktiska moment i undervisningen som inte kan vänta till efter jul, i så fall genomförs dessa på plats i skolan. Även nationella prov genomförs på plats. All undervisning som sker i skolan kommer även i fortsättningen att genomföras på ett sätt som minskar risk för smittspridning.

- Det här ska inte ses som ett extra långt jullov. Vi fortsätter undervisningen som vanligt, fast på distans från och med måndag. Vi litar på att eleverna följer de särskilda allmänna råden och hjälper till att hålla nere smittspridningen. På så sätt kan vi förhoppningsvis återgå till undervisning på plats i skolan igen efter årsskiftet, säger Anders Elingfors, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Under tiden för distansundervisning kommer skolmat bara att serveras för de elever som är kvar på skolan och undantas från distansundervisningen. Rektor kan besluta att elever som är i behov av undervisning i skolans lokaler får det om det finns särskilda skäl.

- Vi vet att en del elever har behov av undervisning på plats i skolan, på grund av oro eller svårigheter att få struktur på sina studier, avslutar Anders Elingfors.

Introduktionsprogrammen fortsätter med undervisning på plats

Undervisningen på gymnasieskolornas introduktionsprogram fortsätter tills vidare på skolan i oförändrad omfattning. Undervisning som är förlagd som praktik kommer också att fortsätta som vanligt. Rekommendationen att undanta introduktionsprogrammet från distansundervisning fattades av regeringen på rekommendation av Folkhälsomyndigheten.

Eleverna på introduktionsprogrammet kommer erbjudas skolmåltider och ha lektioner med sina lärare på skolan precis som vanligt. Självklart vidtas fortfarande flera försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning. Om du går på introduktionsprogrammet eller du som vårdnadshavare har frågor kring detta kan du kontakta din skola.

Senast uppdaterad: 4 december 2020