Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Möjlighet att skjuta på inskolning under pandemin

Utbildningsnämnden har beslutat att förenkla för vårdnadshavare som på grund av pandemin vill skjuta på förskoleinskolning. Möjlighet ges också till längre ledighet utan risk för att förlora sin föreskoleplats. Besluten gäller till och med 2021-02-28.

Ändringen i riktlinjen möjliggör att vårdnadshavare kan förskjuta inskolningen av barn fram till dess att smittspridningen minskat. De vårdnadshavare som med anledning av pandemin inte kommer nyttja kommunal förskola, under en längre tid än två månader, kan göra så utan att förlora sin placering.

Så gör du

  • Om du som vårdnadshavare som kommer få eller redan har blivit erbjuden eller accepterat en placering i förskolan, men inte påbörjat inskolningen, kan du avstå platsen och samtidigt behålla din plats i kön.
  • Om du väljer att avstå platsen måste du ange hur länge du vill skjuta upp placeringen. Det är möjligt att göra som längst i fyra månader.
  • En ny placering kommer att ske i samband med det nya datumet som du önskat. Det är dock inte säkert att det blir på samma förskola som du tidigare fått erbjudande om.
  • Denna möjlighet kan du utnyttja en gång och då ska det kommuniceras till barnomsorgshandläggare senast tre veckor innan inskolningen skulle påbörjats.

Utöver ovan kan vårdnadshavare som känner oro kopplat till covid-19, begära ledighet från förskolan fram till 28 februari. Tidigare gällde ledighet max två månader. Detta ska godkännas av rektor och vårdnadshavare kommer inte förlora sin placering. Eventuella avgifter som man har för förskolan kvarstår dock under ledigheten.

Besluten gäller till och med 2021-02-28 och kan komma att förlängas.

Senast uppdaterad: 4 december 2020