Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny lågstadieskola och förskola i Dädesjö

Utbildningsnämnden tog igår beslut om byggnation av ny lågstadieskola, förskola och kök i Dädesjö. Den nya lågstadieskolan (årskurs F-3) byggs med plats för 50 elever, en förskola för 50 barn och ett tillagningskök med kapacitet på 150 portioner.

Dädesjö skola och förskola är i behov av renovering och uppfyller inte dagens energikrav eller verksamhetens behov. Utredningar av befintliga lokaler visar att åtgärderna för att nå kommunens krav på lokaler skulle bli för omfattande och kostsamma. Utbildningsnämnden tog därmed beslut idag om nybyggnation. Slutgiltigt beslut om byggnation beräknas tas av kommunfullmäktige i februari 2021.

Dädesjös förskola ligger idag i Staffansgården som ligger en bit från skolan. I Staffansgården finns även dagens tillagningskök och matsal dit skolbarnen går för att äta. Med de nya lokalerna samlokaliseras skola, förskola och kök/matsal.

- Det är mycket glädjande att vi äntligen kommit så här långt i processen. En samlokalisering i nya lokaler kommer bli ett rejält lyft för både barn, elever och personal, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande utbildningsnämnden.

Den nya skolan och förskolan föreslås byggas på befintlig skoltomt, norr om nuvarande skola, och kommer att byggas klart innan nuvarande skola rivs. Det gör att barnen kan gå klart i befintliga lokaler innan de flyttar in i de nya, för att undvika undervisning i ersättningslokaler under byggnationstiden. Efter nybyggnation kommer Växjö kommun att lämna Staffansgården.

De nya lokalerna är 1 281 kvadratmeter varav 1 144 kvadratmeter är skola/förskola och 137 kvadratmeter är tillagningskök.

Vidingehem beräknas starta arbetena under våren 2021 och vara klara med den nya byggnaden sensommaren 2022. Under hösten 2022 planeras arbeten med rivning och utemiljö pågå.

Du som vårdnadshavare till barn på Dädesjö skola eller förskola kommer att få mer information om de kommande arbetena när vi har ett slutgiltigt beslut från kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 17 december 2020