Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ingen distansundervisning för högstadieelever – utvecklingen följs noggrant

Igår kom regeringen med beskedet att kommuner från och med 11 januari kan gå över till distansundervisning på högstadiet, om kommunen bedömer att det inte är möjligt att undvika trängsel. Växjö kommun väljer att i nuläget inte gå över till distansundervisning för högstadieeleverna, utan stärker istället upp de rutiner som finns.

Växjö kommun har i samråd med regionens smittskyddsläkare gjort bedömningen att antalet smittade bland unga som går på kommunens högstadieskolor är låg och därför är inte distansundervisning motiverad just nu. Sjukfrånvaron bland personal bedöms också vara under kontroll och därför väljer Växjö kommun att sätta in andra typer av åtgärder än distansundervisning.

- Det finns många nackdelar med distansundervisning för elever på högstadiet. Främst för de elever som har svårt att klara skolan. De får svårare att få stöd och hjälp. Även isoleringen ökar, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Men vi kommer naturligtvis följa utvecklingen och beslutet kan komma att ändras generellt eller för enskilda högstadieskolor utifrån smittläget, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Exempel på åtgärder som har utökats och förstärkts för att undvika trängsel och minska smittspridningen:

  • Se över möjligheterna till att använda alternativa lokaler för att minska trängsel.
  • Undvika att blanda elev- och lärargrupper.
  • Vädra klassrummen efter varje lektion.
  • Ytterligare se över lunchhantering för att undvika trängsel och köbildning.
  • Möjliggöra för att samtlig personal på skolan kan undvika onödig trängsel genom att delta i digitala möten samt utföra vissa arbetsuppgifter hemifrån i den mån arbetsuppgifterna tillåter det.
  • Fortsätta med tydliga rutiner och information kring vikten av handtvätt och att hålla avstånd.

Förberedelser för att ställa om

Samtliga högstadieskolor ska förbereda sig på att snabbt kunna ställa om och övergå till distansundervisning fullt eller delvis vid förändrad smittspridning på enheten eller i kommunen. Utifrån smittläget kan det även bli aktuellt med särskilda insatser eller distansundervisning på enskilda högstadieskolor.

Folkhälsomyndigheten betonade på sin pressträff i torsdags att distansundervisning inte är en skyldighet utan en möjlighet och att beslut om distansundervisning ska tas med försiktighet.

- Vi instämmer i Folkhälsomyndighetens bedömning kring att närundervisning är det bästa för eleverna på högstadiet. Och då behöver vi hela tiden hålla i och stärka våra rutiner så att skolan är en trygg plats för elever och personal, säger Anders Elingfors, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen.

Beslutet om distansundervisning för gymnasieelever står fast och gäller till och med 24 januari.

Senast uppdaterad: 8 januari 2021