Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fler platser än någonsin inom Växjölöftet Yrkeshögskola

Höstens yrkeshögskoleutbildningar erbjuder flera nyheter, bland annat utbildningen Träbyggnadsprojektör hållbart byggande och flera industriutbildningar som tidigare saknats i länet. Av de ansökningar som Kronoberg lämnat in beviljades cirka 30 procent. Det innebär att yrkeshögskolan 2021 omfattar fler utbildningsplatser än någonsin.

- Växjölöftet Yrkeshögskola visar återigen att det är en framgångsrik jobbreform. I höst har vi fler beviljade utbildningsplatser än någonsin tidigare. För den moderna trästaden Växjö är det extra roligt med nischade utbildningar inom träbyggande, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som nu har presenterat vilka utbildningsansökningar som beviljas och får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2021. Av totalt 1 482 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 484. Det innebär en beviljandegrad på 33 procent. I Kronobergs län beviljas 11 yrkeshögskoleutbildningar.

Nu går Myndigheten för yrkeshögskolan in på det tredje året av den omfattande expansion som beslutades av riksdagen 2017. Med de utbildningar som beviljas i denna ansökningsomgång kommer yrkeshögskolan omfatta fler utbildningsplatser än någonsin förut. Dessutom får de beviljade ansökningarna ett genomsnitt på tre omgångar. Det ökar stabiliteten i yrkeshögskolesystemet och det ger större möjligheter för blivande studerande och arbetsgivare med kompetensbehov att hitta yrkeshögskoleutbildningar att engagera sig i.

Av de ansökningar som gjordes i Kronoberg beviljades 30 procent fasta utbildningar och 20 procent så kallade satellitutbildningar. Vid satellitutbildningar är det flera orter som delar på en utbildning.

- I år är det speciellt glädjande för Kronobergs län att flera nya utbildningar har blivit beviljade. Utbildningen Träbyggnadsprojektör hållbart byggande är mycket viktig utbildning för en stad som Växjö med en Träbyggnadsstrategi. Vi har också fått flera industriutbildningar som Process- och automationsingenjör, Produktionsutveckling och Production Planner, Change & Sustainability, vilket har saknats i länet. Vi välkomnar nya väletablerade, kvalitativa yrkeshögskoleanordnare som YrkesAkademin AB till länet. Genom samarbete mellan oss och yrkeshögskoleanordnare tillfredsställs nu stora kompetensbehov, vi kan bidra till ökad kompetensförsörjning i länet säger Karin Wirdheim, verksamhetsansvarig Växjölöftet Yrkeshögskola.

Beviljade utbildningar med start hösttermin 2021:

 • Bygglovshandläggare: YrkesAkademin YH AB/Växjölöftet yrkeshögskola
 • Inköp & Supply Management: NBI i Sverige AB
 • Process- och automationsingenjör: Tekniska Högskolan i Jönköping AB
 • Produktionsutveckling: Tekniska Högskolan i Jönköping AB
 • Production Planner, Change & Sustainability: Centrum för Informationslogistik i Ljungby AB
 • Psykiatrispecialiserad undersköterska / Skötare / Boendestödjare: Region Kronoberg, YH Region Kronoberg
 • Redovisningsekonom: TUC Sweden AB - Yrkeshögskola
 • Specialistundersköterska barn och ungdomssjukvård: Region Kronoberg, YH Region Kronoberg
 • Tandsköterska: Region Kronoberg, YH Region Kronoberg
 • Teknikinformatör: EC Utbildning AB Växjö
 • Träbyggnadsprojektör hållbart byggande: YrkesAkademin YH AB/Växjölöftet yrkeshögskola

Mer information kring yrkeshögskoleutbildningarna finns på webbplatsen för Växjölöftet Yrkeshögskola.

Senast uppdaterad: 20 januari 2021