Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Delvis återgång till undervisning på plats för kommunens gymnasieelever

Från och med måndag 25 januari kommer delar av Växjö kommuns gymnasieelever återvända till närundervisning igen. Det beslutade utbildningsnämnden idag efter ett nytt beslut från regeringen. Beslutet är taget efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Beslutet innebär att rektorerna på Växjö kommuns tre gymnasieskolor får uppdraget att från och med måndag 25 januari organisera undervisningen på ett sätt som undviker trängsel på respektive skola och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utgångspunkten i organiseringen är att:

  • elever i årskurs 3 undervisas genom närundervisning i skolan för att säkerställa goda förutsättningar för eleverna att nå gymnasieexamen i juni.
  • elever i årskurs 1 och 2 undervisas genom en kombination av distansundervisning och närundervisning.
  • ämnen med praktiska inslag ska i huvudsak ske på plats i skolan.

- Vi ser att smittläget bland gymnasieelever är relativt stabilt i Växjö kommun. Men framförallt väljer vi denna väg för att säkerställa att våra elever i årskurs 3 får goda och rättvisa möjligheter till att nå en gymnasieexamen. Samma sak gäller för våra yrkesprogram där de praktiska momenten är helt avgörande för att de ska uppnå målen i deras utbildning, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Undervisningen för gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammet ska också i huvudsak bedrivas på plats i skolans lokaler i största möjliga mån.

Trots dessa ramar poängterar Pernilla Tornéus att skolorna själva har mandat att göra vissa anpassningar för att tillgodose elevers individuella måluppfyllelse, motivation och välbefinnande samt gällande lärarnas arbetssituation.

- På samma sätt som vi följer coronaläget i stort, måste vi också titta på förutsättningarna på individnivå och anpassa oss därefter. Hur man klarar av distansundervisning kan av många anledningar skilja sig bland olika elever och då måste vi självklart kunna justera för elevens välmående, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Beslutet gäller fram till och med 1 april, men kan komma att förändras utifrån smittläget och i samråd med regionens smittskyddsläkare.

Vad som gäller för varje enskild gymnasieelev från och med måndag 25 januari kommer att kommuniceras ut till elever och vårdnadshavare via respektive gymnasieskola senast under fredagen.

Senast uppdaterad: 21 januari 2021