Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Braås skola inför distansundervisning för årskurs 9

Efter en ökning i smittspridning bland elever i årskurs 9 på Braås skola fattade utbildningsnämnden idag beslut om att införa distansundervisning. Beslutet börjar gälla imorgon 4 februari och gäller initialt till och med fredag 12 februari.

Mellan torsdag 4 februari till och med fredag 12 februari kommer elever i årskurs 9 delta i distansundervisning hemifrån. Under den här perioden kommer även fritidsgårdens verksamheter vid Braås skola vara stängd för elever i årskurs 9.

Eftersom den ökade smittspridningen i dagsläget är begränsad till elever i årskurs 9 berörs inte övriga klasser och elever på Braås skola av beslutet. Enligt Region Kronobergs smittspårning har smittspridningen sannolikt startat på en privat aktivitet och inte på skolan.

- Vi står fast vid att närundervisning på plats absolut är att föredra, men det här är en åtgärd vi sätter in för att bryta en pågående smittspridning och för att övriga delar av skolan ska kunna fortsätta sin undervisning på plats. Förhoppningsvis kommer åtgärden vara effektiv och kortvarig, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Beslutet gäller till och med 12 februari och har tagits efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Kronoberg. Tornéus poängterar att kommunen kommer följa situationen och smittläget noga och att beslutet kan komma att förändras och förlängas utifrån lägesbilden.

Berörda elever och vårdnadshavare kommer att få mer detaljerad information om distansundervisningens upplägg och vad som gäller med skollunchen av Braås skola under onsdagseftermiddagen.

Senast uppdaterad: 3 februari 2021