Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Elever återgår till närundervisning vecka 10

Eleverna i årkurs 8 och 9 på Växjö kommuns högstadieskolor återgår måndag 8 mars till undervisning på plats i skolan. Kommunens gymnasieelever återgår till delvis undervisning i skolan igen, på samma sätt som det var innan sportlovet.

- Smittskyddsläkaren i länet bedömer nu att vi inte behöver förlänga beslutet om distansundervisning, vilket känns bra eftersom vi vet att närundervisning är det bästa för elevernas hälsa och lärande. Naturligtvis är det viktigt att vi liksom tidigare följer de rutiner vi har på våra skolor, så att vi håller smittspridningen på en fortsatt låg nivå, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Det var för att minimera risken av en ökad smittspridning efter sportlovet som Växjö kommun i samråd med Region Kronobergs smittskyddsläkare tog beslutet om distansundervisning för årskurs 8 och 9 under vecka 9. Beslutet gällde också gymnasieeleverna som istället för att delvis vara i skolan, helt övergick till distansundervisning under en vecka.

Under veckan har berörda elever också avstått idrottsträningar inomhus och fritidsgårdsaktiviteter. Även Kulturskolans undervisning för årskurs 8, 9 och gymnasieelever har under vecka 9 skett på distans.

Men från och med måndag återgår alltså Växjö kommun till samma rutiner som fanns innan sportlovet.

Elever och vårdnadshavare kommer få mer detaljerad information från sin skola om upplägget under fredagen 5 mars.

Senast uppdaterad: 5 mars 2021