Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Möjligt för att se givna barnvaccinationer på 1177

Från och med 15 mars kan vårdnadshavare och elever via inloggning på 1177.se se de vaccinationer som den enskilda eleven fått inom elevhälsan Växjö kommun.

Växjö kommuns elevhälsa erbjuder samtliga elever upp till 18 års ålder vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet. Vårdnadshavare och äldre elever har nu tillgång att se elevens vaccinationer direkt genom att logga in i ”Journal på nätet” med e-legitimation via 1177.se.

De vaccinationerna som är aktuella är de som är givna efter 2016-04-16 och givna inom elevhälsan i Växjö kommun samt Region Kronoberg.

Så länge kan du se ditt barns journaler

Du som vårdnadshavare har automatiskt tillgång till ditt barns journalinformation fram till dess att barnet fyller 13 år. Ungdomen har sedan tillgång till sin journal via egen inloggning från 16 års ålder.

Läs din journal via nätet - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats..

Barnvaccinationsprogram, allmänt program för barn - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022